15.4.16

väntans vals

Framsida slänten är prydd av vitsippor små, vittnandes om en ljusare tid.
Det växande lilla livet formar redan tillvaron: den energi som blir mig given får ransoneras väl och det får vara just så. 
Den finns något vackert i det, en påbörjad omställning, inställning, för en annan.
I den åter nalkandes värmen får jag vila, ackompanjerad av tusen fåglars sång.
Likt våren får jag växa och vara, får jag omfamna (för)väntans tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar