18.2.15

taskigt väder

En liten tid har gått sedan jag sist postade ett inlägg här. Jag har sedan sist jag skrev bland annat hunnit fylla 25 och blivit ruskigt bortskämd, besökt huvudstaden och återvänt med nya perspektiv, återupptagit mina studier och insett hur gott det är för mig att stimulera mina tankeknölar.

Tacksam till tusen är jag för denna magiska resa som efter Canberra avbrottet liksom rullat in i en ny fas. Kan inte helt sätta ord på vad som är annorlunda, men jag tror att det kan vara så att vi funnit en någorlunda bättre resrytm - innehållandes mindre oro och krångel och mer tacksamhet.

Tacksamhet förresten, det vill jag hålla tätt intill mig. Min kära mor är en förebild när det kommer till att vara nöjd och glad för det man får. Ofta blir det ju inte som man vill eller förväntat sig här i livet och att då bestämma sig för att alltid se det bästa i vad man blir given, det tror jag på. Det gömmer sig en hel del Gudsfruktan i det förhållningssättet vill jag påstå. Att 

Tänk så dyrbara lärdomar Gud kan leverera bara genom lite taskigt väder. 


A little time has passed since I last posted a blog entry. I have since then, among other things, turned 25 and been horribly spoiled, visited the capital and returned with new perspectives, resumed my studies and realized how good it is for me to stimulate my little mind.

I am immensely grateful for this magical journey, which after the Canberra break sort of rolled into a new phase. I can’t quite express what’s actually different, but I think it may have to do with us finding a somewhat better travelling rhythm - consisting of less worry and more gratitude.

Gratitude by the way is something I desire to keep closely to me. My dear mother is a role model when it comes to being happy with what she’s given. Often things don’t seem to turn out the way we want or expect them to in this life, and so I highly believe in deciding to always see the best in what we get. I think such a life approach in fact carries a lot of fear of God. 

Oh the lessons God can offer just through a bit of lousy weather.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar