16.1.15

en social dos

Även en introvert som jag behöver en social dos nu och då. Humöret hade börjat dala något, efter dagar av ruskväder, när tre äventyrssökande tyskar kom till min räddning. Vi erbjöd dem att laga mat under vår presenning och som tack fick vi varsin potatispannkaka – inte illa utbyte alls om du frågar en hungrig resenär. Ett litet samtal och utbyte av skratt var sedan allt som krävdes för att få mig att finna belåtenheten igen.

Det förundrar mig hur självuppenbarande en resa som denna kan vara. Hittills har jag insett att jag är lite av en kameleont och anpassar mig ofta efter omgivningen jag befinner mig i – på gott och ont. Har också lärt mig att det går att putta på gränserna av min bekvämlighet och hör och häpna – jag överlever. Till sist har jag insett som sagt att jag faktiskt behöver, och riktigt uppskattar, andra människors närvaro. Jag vill då inte bo i en av de minsta av byar ute i ingenstans, ty jag vill ha att göra med människor. Det sociala behöver inte vara konstant – men åtminstone tillgängligt.


Even an introvert like myself needs a dose of socialness every now and then. My mood had started to dwindle slightly, after days of poor weather, when three adventure-seeking Germans came to my rescue. We offered them to cook under our tarp and as a thank you we received some kind of potato pancake each – not a bad trade at all if you ask a hungry traveller. A little conversation and an exchange of laughter was all it took for me to find contentment again.

It fascinates me how self-revealing a trip like this can be. So far I’ve realised that I’m a bit of a chameleon who will adjust to the surrounding I find myself in – for better or worse. I’ve also learnt that it’s possible to push the boundaries of my comfort and believe it or not – I survive. At last I’ve discovered that I actually need, and truly appreciate, the company of other people. I definitely don’t want to live in some tiny remote village out in nowhere, because I do want to have to deal with people. The social doesn’t need to be constant – but at least available.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar