9.11.13

det innersta rummet


Mitt inre ropar ut: jag är din, ta mitt hjärta, ta mitt allt. 
Mitt inre böjer sig och viskar: vem är som du, du är den högste, den störste.

I det innersta rummet, kom och ta din plats Gud.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar