2.11.12

Jag vill ha en plan. Jag vill ha min väg utstakad och jag vill veta vad som kommer att ske i de kapitel som följer. Att inte veta oroar mig djupt. Jag vill ha kontroll, då upplever jag trygghet, så ge mig facit. När rädslan kryper närmre så planerar, kontrollerar och strukturerar jag för att binda den, men inser inte att jag faktiskt binder mig själv.

Måste påminna mig själv att inte oroa mig för morgondagen. Måste våga pröva nya vägar fast jag inte vet var jag kommer hamna. Så mycket mer liv att finna och erfara om jag testar, leker, upptäcker.

Dags att anta detta riskfyllda förhållningssätt, dags att låta oro gå.

So many people live within unhappy circumstances and yet will not take the initiative to change their situation because they are conditioned to a life of security, conformity, and conservation, all of which may appear to give one peace of mind, but in reality nothing is more damaging to the adventurous spirit within a man than a secure future. The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure. The joy of life comes from our encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun.
Jon Krakauer, INTO THE WILD


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar